ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


 Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց
ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2018 թվականի ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ 
11.09.2018թ. թիվ 17 նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները  06.09.2018թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    13.09.2018թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    20.09.2018թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    27.09.2018թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները

 
Բեռնել