ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


 Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց
ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2019 թվականի ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ 
    06.09.2019թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    10.09.2019թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    17.09.2019թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները

 
Բեռնել