ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Որակավորման հանձնաժողով

Որակավորման հանձնաժողով
Ընդհանուր տեղեկություններ

Փաստաբանների պալատի որակավորման հանձնաժողովը կազմավորվում է որակավորման քննությունները կազմակերպելու և դրանց արդյունքներն ամփոփելու նպատակով։

Փաստաբանների պալատի որակավորման հանձնաժողովը կազմավորվում է Փաստաբանների պալատի խորհրդի կողմից` երկու տարի ժամկետով՝ ութ անդամի կազմով, ներկայացուցչության հետևյալ համամասնությամբ՝

1) Փաստաբանների պալատի նախագահ, ով ի պաշտոնե հանդիսանում է Փաստաբանների պալատի որակավորման հանձնաժողովի նախագահ,

2) Փաստաբանների պալատի կանոնադրությամբ սահմանված կարգով Պալատի խորհրդի կողմից ընտրված չորս փաստաբաններ,

3) Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունից մեկ ներկայացուցիչ` Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի ներկայացմամբ.

4) Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայից մեկ գիտնական իրավաբան՝ այդ հաստատության ղեկավարի ներկայացմամբ.

5) Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանից (այսուհետ` վճռաբեկ դատարան) մեկ դատավոր` վճռաբեկ դատարանի նախագահի ներկայացմամբ։

Փաստաբանների պալատի որակավորման հանձնաժողովի նիստերը հրավիրում է որակավորման հանձնաժողովի նախագահը։

Փաստաբանների պալատի խորհրդի կողմից Փաստաբանների պալատի որակավորման հանձնաժողովի չորս անդամները ընտրվում են` արտոնագիրը չկասեցված փաստաբանների կազմից` Փաստաբանների պալատի նախագահի առաջադրմամբ: Այն դեպքում, երբ Փաստաբանների պալատի նախագահի ներկայացրած որակավորման հանձնաժողովի փաստաբան թեկնածուն չի ընտրվում, ապա հինգօրյա ժամկետում ներկայացվում է նոր թեկնածու և եթե այս թեկնածուն էլ չի ընտրվում, ապա Փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամներն են ներկայացնում թեկնածուների: Թեկնածուն համարվում է ընտրված, եթե այդ թեկնածուի օգտին քվեարկել են Փաստաբանների պալատի խորհրդի ներկա   անդամների երկու երրորդը:

Փաստաբանների պալատի որակավորման հանձնաժողովի լիազորությունները, նիստերի գումարման կարգը և Փաստաբանների պալատի կանոնադրությամբ չկարգավորված հարցերը կարգավորվում են Փաստաբանների պալատի խորհրդի կողմից ընդունված որակավորման քննությունների ընդունման և հանձնման կարգով:

2016թ. մարտի 14-ից որակավորման հանձնաժողովի անդամներն են. 

1. Արա Զոհրաբյան,  ի.գ.թ., Պալատի որակավորման հանձնաժողովի նախագահ,

2. Հունան Տեր-Վարդանյան, ի.գ.թ., փաստաբան,

3. Քրիստինա Սարդարյան, իգ.թ., փաստաբան,

4. Մանե Կարապետյան, ի.գ.թ., փաստաբան

5. Սամվել Դիլբանդյան, փաստաբան, ի.գ.դ.

6. Գառնիկ Սաֆարյան, ի.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ներկայացուցիչ, ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող,

7. Ելիզավետա Դանիելյան, ՀՀ ՎՃռաբեկ դատարանի ներկայացուցիչ, ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դատավոր,

8. Արտակ Ասատրյան, ՀՀ արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչ՝ ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ:


 

2018 թվականի գարնան որակավորման քննությունների կազմակերպման և անցկացման ժամանակացույցը

Նոր խմագրությամբ հաստատված որակավորման քննության գրավոր աշխատանքների ստուգման և գնահատման չափանիշները

«Որակավորման քննության ընդունման և հանձնման» կարգը

Որակավորման քննություն հանձնելու դիմումի ձև

Հատուկ ծրագրով ուսուցում անցած ունկնդրի կողմից որակավորման քննություններին մասնակցելու դիմումի ձև 


Սամվել Դիլբանդյան
Գործող
Մասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 098 200007
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Արա Զոհրաբյան
Գործող
Արա ԶոհրաբյանՄասնագիտացում
Աշխատանքային հարաբերություններ
Պայմանագրային հարաբերություններ
Ապահովագրություն

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ (+374 10) 600 701, (+374 10) 600 702
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Հունան Տեր-Վարդանյան
Գործող
Հունան Տեր-ՎարդանյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 511 710, 093 83 90 07
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Քրիստինա Սարդարյան
Գործող
Քրիստինա ՍարդարյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Վարչական այլ
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 23 24 56, 091 300 137
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Մանե Կարապետյան
Գործող
Մանե ԿարապետյանՄասնագիտացում
Աշխատանքային հարաբերություններ
Պայմանագրային հարաբերություններ
Կորպորատիվ հարաբերություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 600 701,
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան