ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի՝ «Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի ընդհանուր հերթական ժողով հրավիրելու մասին» 21.12.2016թ. № 500-Լ որոշման թիվ 2 հավելվածով սահմանված ««Փաստաբանի օր» սահմանելու հարցով փաստաբանների առաջարկներն ընդունելու մասին» կարգի համաձայն 11.02.2017 թվականի հերթական ընդհանուր ժողովին ներկայացվել են «Փաստաբանի օր» սահմանելու մասին հետևյալ առաջարկները.

 

 «Փաստաբանի օր» սահմանելու

համար առաջարկվող ամսաթիվը

Առաջարկը

1.

Հունիսի 2

բեռնել առաջարկը

2.

Հունիսի 11

բեռնել 1-ին առաջարկը

բեռնել 2-րդ առաջարկը

3.

Հունիսի 18

բեռնել առաջարկը

4.

Նոյեմբերի 9

բեռնել առաջարկը

5.

Դեկտեմբերի 6

բեռնել 1-ին առաջարկը

բեռնել 2-րդ առաջարկը

6.

Դեկտեմբերի 14

բեռնել առաջարկը

 

Հայաստանի Հանրապետության
փաստաբանների պալատի
հաշվիչ հանձնաժողով
Բեռնել