ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ

07.09.2018 20:26

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ

2018 թվականի սեպտեմբերի 15-ին, ժամը 11:00-ից 13:30-ը Արմավիրի մարզում Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի մարզային համակարգողի ընտրության կապակցությամբ հրավիրվել է Արմավիրի մարզի փաստաբանների ժողով (մարզի փաստաբանների համատեղ հավաք):

ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի 03.06.2013թ. թիվ 173-Լ որոշմամբ նոր խմբագրությամբ հաստատված «Մարզերում համակարգում իրականացնելու մասին» կարգի 4.4 կետի համաձայն՝ հրապակվում է Արմավիրի մարզի փաստաբանների ցուցակը*:

Բեռնել Արմավիրի մարզի փաստաբանների ցուցակը

*Ծանոթություն. 

Արմավիրի մարզի փաստաբանների հրապարակված է 07.09.2018թ. դրությամբ:

Ցուցակներում անճշտություն լինելու դեպքում, շահագրգիռ փաստաբանի դիմումով մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում վերացվում է անճշտությունը։


ՀՀ փաստաբանների պալատի ընդհանուր
դեպարտամենտի ղեկավար՝
Գևորգ Գևորգյան
gevorg.gevorgyan@advocates.am
հեռ.՝ +374 10 600 701, +374 91 48 34 23Առաջարկվող նորություններ


Բեռնել

Վերադառնալ