ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ

08.10.2018 17:01

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ

2018 թվականի հոկտեմբերի 13-ին, ժամը 15:30-ից 17:00-ն Լոռու մարզում Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի մարզային համակարգողի ընտրության կապակցությամբ հրավիրվել է Լոռու մարզի փաստաբանների ժողով (մարզի փաստաբանների համատեղ հավաք):

ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի 03.06.2013թ. թիվ 173-Լ որոշմամբ նոր խմբագրությամբ հաստատված «Մարզերում համակարգում իրականացնելու մասին» կարգի 4.4 կետի համաձայն՝ հրապակվում է Լոռռու մարզի փաստաբանների ցուցակը*:

Բեռնել Լոռուի մարզի փաստաբանների ցուցակը

*Ծանոթություն. 

Լոռու մարզի փաստաբանների ցուցակը հրապարակված է 05.10.2018թ. դրությամբ:

Ցուցակներում անճշտություն լինելու դեպքում, շահագրգիռ փաստաբանի դիմումով մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում վերացվում է անճշտությունը։

 

ՀՀ փաստաբանների պալատի ընդհանուր
դեպարտամենտի ղեկավար՝
Գևորգ Գևորգյան
gevorg.gevorgyan@advocates.am
հեռ.՝ +374 10 600 701, +374 91 48 34 23

 Առաջարկվող նորություններ


Բեռնել

Վերադառնալ