ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Առանձնացված ստորաբաժանումներ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի խորհրդի 24.09.2014թ. թիվ 27/6-L որոշմամբ ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի Հյուսիսային ներկայացուցչություն:
Ներկայացուցչությունը հիմնադրվել է Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի, Լոռու և Տավուշի մարզերում փաստաբանների խնդիրների համակարգման և ՀՀ փաստաբանների պալատի մարզային քաղաքականության իրականացման համար: Որպես ներկայացուցչության նստավայր է սահմանվել Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքը: Հյուսիսային ներկայացուցչությունը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետություն, քաղաք Վանաձոր, Մխիթար Գոշի փողոց, թիվ 2 տարածք հասցեում:

ՀՀ փաստաբանների պալատի կողմից Հյուսիսային ներկայացուցչության ստեղծումը նպատակ է հետապնդում՝

  • համախմբել Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի, Լոռու և Տավուշի մարզերի վարչական տարածքներում գործունեություն ծավալող ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ փաստաբաններին.
  • վեր հանել նրանց մոտ փաստաբանական գործունեության իրականացման ընթացքում առաջացող խնդիրները և ներկայացնել ՀՀ փաստաբանների պալատին.
  • ապահովել մարզերում ՀՀ փաստաբանների պալատի առջև դրված նպատակների և խնդիրների, ինչպես նաև ՀՀ փաստաբանների պալատի մարզային քաղաքականության իրականացումը:

ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի 26.09.2014թ. թիվ 331-Ա որոշմամբ ՀՀ փաստաբանների պալատի Հյուսիսային ներկայացուցչության ղեկավար է նշանակվել փաստաբան Ռուբեն Մարատի Հակոբյանը (արտոնագիր թիվ 833), ով գործելու է ներկայացուցչության կանոնադրությամբ սահմանված լիազորությունների շրջանակում տրված լիազորագրի հիման վրա:

 

Բեռնել Հյուսիսային ներկայացուցչություն ստեղծելու մասին որոշումը

Բեռնել Հյուսիսային ներկայացուցչության կանոնադրությունը