ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2023 թվականի ՓԵՏՐՎԱՐ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ 

    03.02.2023թ. թիվ 4 նիստի օրակարգ     նիստին ներկա խորհրդի անդամները 07.02.2023թ. նիստի օրակարգ     նիստին ներկա խորհրդի անդամները      Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց
ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2023 թվականի ՀՈՒՆՎԱՐ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ 

05.01.2023թ. թիվ 1 նիստի օրակարգ

նիստին ներկա խորհրդի անդամները

17.01.2023թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
13.01.2023թ. թիվ 2 նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները 24.01.2023թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
20.01.2023թ. թիվ 3 նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները    

Բեռնել