ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

ՓՈԽՎԵԼ Է ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԱՍՑԵՆ