ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


 Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց
ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2019 թվականի ՓԵՏՐՎԱՐ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ 
06.02.2019թ. թիվ 3 նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները 06.02.2019թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
22.02.2019թ. թիվ 4 նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները 13.02.2019թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    20.02.2019թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները

Բեռնել