ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


 Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2022 թվականի ՀՈՒՆԻՍ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ 

03.06.2022թ. նիստի օրակարգ

նիստին ներկա խորհրդի անդամները 17.06.2022թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները

25.06.2022թ. նիստի օրակարգ

նիստին ներկա խորհրդի անդամները 21.06.2022թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    28.06.2022թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները

 

     
Բեռնել