ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց
ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2021 թվականի ԱՊՐԻԼ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ 
08.04.2020թ. թիվ 7 նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները  06.04.2021թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները 
21.04.2020թ. թիվ 8 նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները    Բեռնել