ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց
ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2023 թվականի ՄԱՅԻՍ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ 
04.05.2023թ. թիվ 11 նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները 16.05.2023թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները 
08.05.2023թ. թիվ 12 նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները    
       

 
Բեռնել