ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց
ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2020 թվականի ՄԱՅԻՍ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ 
05.05.2020թ. թիվ 9 նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները    
08.05.2020թ. թիվ 10 նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները    
13.05.2020թ. թիվ 11 նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները    

 
Բեռնել