ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի և Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի միջև 2016 թվականի նոյեմբերի 16-ին ստորագրվել է  համագործակցության հուշագիր (այսուհետ՝ Հուշագիր):

Համագործակցության առարկան

 Կողմերը համաձայնվում են համագործակցել հետևյալ ուղղություններով՝ 

1. Օրենսդրական նախաձեռնություն - նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի համատեղ մշակում և ներկայացում իրավասու մարմիններին. 

2. Արագ արձագանքման միջոցառումներ -  Կոմիտեի աշխատակիցների կողմից մաքսային և հարկային ոլորտներում վարչարարություն կամ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված դատավարական գործողություններ իրականացնելու ժամանակ փաստաբանների մասնագիտական պարտականությունների կատարման առնչությամբ որևէ խնդիր ծագելու դեպքում,  այդ խնդրի անհապաղ քննարկումը և օրենքի տառին համապատասխան լուծումը.

3. Քննարկումներ - համատեղ քննարկումների (կլոր սեղաններ) կազմակերպում` իրավունքի կամ գործնական ոլորտում առաջացած խնդրահարույց և այլ հարցերի կապակցությամբ.

4. Գրականության փոխանակում - Կողմերի տիրապետման ներքո գտնվող գրականությունից ազատ օգտվելու հնարավորություն. 

5. Դիտորդական առաքելություն - միջոցառումների կազմակերպման և անցկացման ժամանակ, ըստ կողմի հայեցողության, դիտորդների ապահովում.

6. Այլ միջոցառումներ - սպորտային կամ ինտելեկտուալ խաղերին կամ այլ միջոցառումներին Կոմիտեի աշխատակիցների և փաստաբանների ներգրավումը:

Բեռնել Հուշագիրը

ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի որոշմամբ Հուշագրով նախատեսված համագործակցությունն ապահովելու նպատակով ՀՀ կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի հետ փոխհարաբերություններում Հուշագրի հիման վրա ստեղծված հանձնախմբի՝ ՀՀ փաստաբանների պալատի 3 անդամներ  են՝

-     ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի տեղակալ, փաստաբան՝ Կարեն Մեժլումյանին (արտոնագիր № 2).

-     փաստաբան Նիկոլայ Հակոբյանին (արտոնագիր № 414).

-     փաստաբան Գևորգ Մկրտչյան (արտոնագիր № 1229).

   ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի հետ փոխհարաբերություններում համակարգող է հանդիսանում ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի տեղակալ Կարեն Մեժլումյանը:

 

 

Կարեն Մեժլումյան

Հանձնախմբի համակարգող

Փաստաբան

 

Նիկոլայ Հակոբյան

Հանձնախմբի անդամ 

Փաստաբան

 

Գևորգ Մկրտչյան

Հանձնախմբի անդամ

Փաստաբան
Բեռնել