ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

Գուրգեն Գաբրիելյան
Գործող
Գուրգեն Գաբրիելյան
Արտոնագիր
Արտոնագիր՝2074
Տրվել է՝30.04.2016
Մասնագիտացում
› Հետաքննություն և Օրենսդրությանը համապատասխանություն (Compliance)
› Աշխատանքային հարաբերություններ
› Պայմանագրային հարաբերություններ
› Ժառանգություն
› Ապահովագրություն
› Բանկային գործունեություն
› Սնանկություն
› Ընտանեկան հարաբերություններ
› Սեփականություն
› Մտավոր սեփականություն
› Կորպորատիվ հարաբերություններ
› Իրավաբանական անձանց հիմնադրում, վերակազմակերպում և լուծարում
› Քաղաքացիական
› Հարկային հարաբերություններ
› Մաքսային հարաբերություններ
› Վարչական ակտերի բողոքարկում
› Հողային հարաբերություններ
› Կառուցապատման հարաբերություններ
› Վարչական
› Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունները
› Միջազգային դատարանին տրվող բողոքի կազմում
› Միջազգային արբիտրաժ
› Օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կազմում
› Օտարերկրյա իրավաբանական անձանց հիմնադրում
› Միջազգային իրավունք
› Արբիտրաժային վարույթում ներկայացուցչություն
› ՀՀ սահմանադրական դատարանում ներկայացուցչություն
› Միջազգային պայմանագրեր
› Ներդրումային իրավունք
› Կորպորատիվ ֆինանսներ (Corporate) և ծրագրերի ֆինանսավորում (Project Finance)
› Ընկերությունների կապիտալում աշխատակիցների բաժնետիրացման ծրագրեր (ESOP)

Կոնտակտային տվյալներ
Գործունեության հիմնական վայր՝Երևան
Հասցե `ք․ Երևան, Վարդանանց փակ․ 8
Հեռ.՝Աշխ. +374 (94) 900-232
Բջջ. +374 (99) 55-00-92

Թարմացվել է՝22.12.2019
Էլ. փոստ`[email protected]
Անձնական Էլ. փոստ՝

Կրթություն
ԲՈւՀ`
Ավարտել է `
Գիտական կոչում/աստիճան`Իրավագիտության մագիստրոս
Օտար լեզուներ
Ռուսերեն Անգլերեն

Ձեր նամակն ուղարկված է