ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


«ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՎՈՐ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ ԱՄՓՈՓԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 18.04.2016թ. թիվ 3-1-Ա ՈՐՈՇՈՒՄԸ

18.04.2016 22:00

«ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՎՈՐ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ ԱՄՓՈՓԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 18.04.2016թ. թիվ 3-1-Ա ՈՐՈՇՈՒՄԸ


ԴԵՈՆԹՈԼՈԳԻԱՅԻ ՄՈԴՈՒԼ

Դեոնթոլոգիայի խնդիրներ լուծելու վերաբերյալ գրավոր առաջադրանքների ամփոփման արդյունքում գնահատված ծածկագրերի հեղինակների ցանկ


ՔՐԵԱԿԱՆ ՄՈԴՈՒԼ

Միջանկյալ դատական ակտի դեմ վերաքննիչ բողոք կազմելու վերաբերյալ գրավորառաջադրանքների ամփոփման արդյունքում գնահատված ծածկագրերի հեղինակների ցանկ

Դատավճռի դեմ վերաքննիչ բողոք կազմելու վերաբերյալ գրավոր առաջադրանքներիամփոփման արդյունքում գնահատված ծածկագրերի հեղինակների ցանկ


ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՄՈԴՈՒԼ

Հայցադիմում կազմելու վերաբերյալ գրավոր առաջադրանքների ամփոփման արդյունքում գնահատված ծածկագրերի հեղինակների ցանկ

Վերաքննիչ բողոք կազմելու վերաբերյալ գրավոր առաջադրանքների ամփոփման արդյունքում գնահատված ծածկագրերի հեղինակների ցանկ

Փոխկապակցված իրավական ակտեր

«ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՎՈՐ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ ԱՄՓՈՓԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 10.11.2015թ. թիվ 07-1-Ա ՈՐՈՇՈՒՄԸ
Այլ որոշումներ