ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ «ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 13.01.2023Թ. ԹԻՎ 2/4-Լ ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ «ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ, ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ, ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ՀԱՆՁՆՄԱՆ» ԿԱՐԳՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 28.02.2023Թ. ԹԻՎ 5/27-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

03.03.2023 18:00

Բեռնել ՀՀ ՓՊ խորհրդի 28.02.2023թ. թիվ 5/27-Լ որոշումը

Բեռնել Որակավորման քննությունների կազմակերպման, ընդունման, անցկացման և հանձնման կարգը (ԻՆԿՈՐՊՈՐՈՑՎԱԾ ՏԱՐԲԵՐԱԿ)

Այլ որոշումներ