ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ «ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 13.01.2023Թ. ԹԻՎ 2/3-Լ ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ «ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ» ԿԱՐԳՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 14.03.2023Թ. ԹԻՎ 7/9-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

15.03.2023 17:13

Բեռնել ՀՀ ՓՊ խորհրդի 14.03.2023թ. թիվ 7/9-Լ որոշումը

Բեռնել Որակավորման հանձնաժողովի ձևավորման և գործունեության  կարգը (ԻՆԿՈՐՊՈՐՈՑՎԱԾ ՏԱՐԲԵՐԱԿ)

Այլ որոշումներ