ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ «ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ԱՆԴԱՄԱՎՃԱՐԻ, ՀԱՎԱԿՆՈՐԴԻ, ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ՕԳՆԱԿԱՆԻ ՄՈՒՏՔԻ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԴՐԱՆՔ ՎՃԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 13.01.2023Թ. ԹԻՎ 2/6-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

27.02.2023 18:18

Բեռնել ՀՀ ՓՊ խորհրդի 13.01.2023թ. թիվ 2/6-Լ որոշումը

Բեռնել փաստաբանի անդամավճարի, հավակնորդի, փաստաբանի օգնականի մուտքի և այլ վճարների չափերը, ինչպես նաև դրանք վճարելու կարգը

Այլ որոշումներ