ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ ՀԵՏԱԶՈՏՈՂ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՒՄԲ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 12.04.2016թ. թիվ 117-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

12.04.2016 17:41

Բեռնել ՀՀ ՓՊ նախագահի 12.04.2016թ. թիվ 117-Լ որոշումը

Բեռնել ԼՂՀ հիմնահարցի միջազգային-իրավական ասպեկտները հետազոտող ՀՀ փաստաբանների պալատի փորձագիտական խմբի գործունեության մասին կարգը

Փոխկապակցված իրավական ակտեր

ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԿԱՆՈՆԱԳՐՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ ՄՇԱԿՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 08.02.2019թ. թիվ 33-Ա ՈՐՈՇՈՒՄԸ
Այլ որոշումներ