ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 2017թ. ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 30.06.2017թ. № 175-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

30.06.2017 19:14

Բեռնել ՀՀ ՓՊ նախագահի 30.06.2017թ. № 175-L որոշումը

Բեռնել 2017թ. հուլիս-դեկտեմբեր ամիսների վերապատրաստման թեմաների ցանկը

Փոխկապակցված իրավական ակտեր

ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 2016թ. ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 30.06.2016թ. թիվ 207-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
Այլ որոշումներ