ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ ««ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ԵՎ ԱԶԱՏՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 31.03.2016թ. թիվ 106-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

31.03.2016 11:41

Բեռնել ՀՀ ՓՊ նախագահի 31.03.2016թ. թիվ 106-Լ որոշումը

Բեռնել Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի հասարակական պաշտոնների նշանակման և ազատման վերաբերյալ կարգը

Բեռնել կարգի հավելվածը

Այլ որոշումներ