ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 28․03․2019Թ․ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

29.03.2019 12:32

Բեռնել որակավորման քննության  ստուգման եվ գնահատման  չափանիշները հաստատելու մասին որոշումը

Բեռնել ՀՀ փաստաբանների պալատի որակավորման հանձնաժողովի որակավորման քննություններին մասնակցելու մասին դիմումի ձևը (հավելված 1)

Բեռնել որակավորման քննության գրավոր աշխատանքների ստուգման եվ գնահատման թերթիկը (հավելված 2 Ձև 1 հայցադիմում)

Բեռնել որակավորման քննության գրավոր աշխատանքների ստուգման եվ գնահատման թերթիկը (հավելված 2 Ձև 2 վերաքննիչ բողոք)

Բեռնել ՀՀ փաստաբանների պալատի որակավորման հանձնաժողովի կողմից հաստատված երկրորդ փուլի քննաթերթիկը (հավելված 3)

Բեռնել ՀՀ փաստաբանների պալատի որակավորման հանձնաժողովի կողմից հաստատված հատուկ ծրագրով ուսուցում անցած ունկնդրի կողմից որակավորման քննություններին մասնակցելու մասին 

Բեռնել ՀՀ փաստաբանների պալատի որակավորման հանձնաժողովի կողմից հաստատված որակավորման քննության ստուգման և գնահատման չափանիշները

Այլ որոշումներ