ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ «ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 28.09.2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԹԻՎ 357-Լ ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ՝ «ԱՆՎՃԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԿԱՐԳՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 08.01.2019թ. թիվ 3-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

08.01.2019 18:40

Բեռնել ՀՀ ՓՊ նախագահի 08.01.2019թ. թիվ 3-Լ որոշումը

«Անվճար իրավաբանական օգնության տրամադրումը կազմակերպելու մասին» կարգը

* Կարգի վերջին ինկորպորացիան՝ 08.01.2019թ․ դրությամբ

Փոխկապակցված իրավական ակտեր

ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ԱՆՎՃԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 28.09.2018Թ. ԹԻՎ 357-Ա ՈՐՈՇՈՒՄԸ
Այլ որոշումներ