ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ՀԱՄԱԼՐՎԱԾ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ

11.05.2017 16:45

     Հարգելիփաստաբաններ,

     Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատը հրավիրում է մասնակցելու 2017 թվականի մայիս ամսվա համալրված վերապատրաստման դասընթացներին։
     Հաշվի առնելով այն, որ հիմնականում աշխատանքային օրվա ավարտին է դասընթացը լինելու, ՀՀ փաստաբանների պալատը տրամադրելու է Ձեզ սուրճ, թեյ և թեթև սնունդ:
     Գրանցվելու համար կարող եք էլեկտրոնային հաղորդագրություն ուղարկել [email protected] էլ. hասցեին՝ նշելով Ձեր արտոնագրի համարը և հեռախոսահամարը (որևէ դասընթացի հետաձգման կամ տեղի 

չունենալու դեպքում ՀՀ փաստաբանների պալատը կծանուցի միայն նախապես գրանցված փաստաբաններին):

Հ.Գ. ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի 21.12.2016թ. թիվ 26/5-Լ որոշմամբ փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվել Փաստաբանների վերապատրաստման կարգում, որոնք մասնավորապես ուղղված են հետևյալին՝

1.  Փաստաբանները երկու տարվա ընթացքում առնվազն չորս ժամ պետք է վերապատրաստվեն «Փաստաբանի վարքագծի կանոնները (դեոնթոլոգիա)» առարկայի շրջանակներում հաստատված թեմաներով, նախկինում նախատեսված մեկ տարվա փոխարեն։ Ընդ որում, երկու տարվա հաշվարկը սկսվում է 2017 թվականի հունվարի 1-ից։

2.  Առցանց ձևով (նախապես տեսաձայնագրված դասը սահմանված կարգով դիտելու միջոցով) վերապատրաստմանը կարող են մասնակցել բոլոր փաստաբանները, սակայն մեկ կիսամյակի համար ոչ ավել 4 (չորս) ժամից, բացառությամբ նույն կարգի 11-րդ կետում նշված փաստաբանների, ովքեր նախապես դիմում են ներկայացրել պարտադիր վերապատրաստման բոլոր ժամերն առցանց ձևով լրացնելու մասին։

3. Փաստաբանի դիմումի հիման վրա վերապատրաստման դասընթացներին հավասարեցվում է փաստաբանի կողմից մասնագիտական գիտական աշխատության կամ ձեռնարկի կամ դասագրքի հրատարակումը, ինչպես նաև գիտաժողովի մասնակցությունը, եթե փաստաբանների պալատի խորհրդի կողմից կազմավորված գիտամեթոդական հանձնաժողովը բավարարել է փաստաբանի դիմումը: Սույն կետում նշված հանձնաժողովը կազմավորվում է երեք փաստաբան անդամից և գործում է երկու տարի ժամկետով:

4.  ՀՀ փաստաբանների պալատը չի ենթարկում կարգապահական պատասխանատվության վերապատրաստմանը չմասնակցած նաև՝

-     պետական կամ հավատարմագրված ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատության դասախոսներին՝ համապատասխան փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում.

-     կարգապահական գործ նախապատրաստող անձանց։

     Բեռնել ժամանակացույցը 

     Հայաստանի Հանրապետության
     փաստաբանների պալատի
     վերապատրաստման հարցերով
     համակարգող՝ Անի Ղարիբյան
     [email protected]

Այլ որոշումներ