ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ Է 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՇՆԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ

02.11.2020 17:20

ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ Է 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՇՆԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ

Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի որակավորման հանձնաժողովի նախագահի 29.10.2020 թվականի որոշմամբ հաստատվել է  2020 թվականի աշնան որակավորման քննության ժամանակացույցը:

Որակավորման քննությունը անցկացվելու է 2020թ. նոյեմբերի 19-ին և 20-ին ՀՀ փաստաբանների պալատում (ք.Երևան, Զաքյան 7-2):

2020թ. աշնան որակավորման քննությունը կազմակերպվելու և անցկացվելու է ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի 15.03.2019թ. թիվ 5/13-Լ որոշմամբ հաստատված Որակավորման քննության ընդունման և հանձնման կարգի հավելվածը հանդիսացող Կարանտինի պայմաններում որակավորման քննության ընդունման և հանձնման կարգով:

 Որակավորման քննությանը մասնակցող հավակնորդները լուծելու են քննական տոմսում առկա երկու խնդիր, որոնցից մեկը վերաբերելու է Փաստաբանի վարքագծի կանոններին (առաջին բաղադրիչ), իսկ երկրորդը որևէ իրավիճակի՝ ըստ հավակնորդների ընտրած մասնագիտական ուղղվածության (երկրորդ բաղադրիչ):

 Որակավորման քննության գնահատումն իրականացվում է 40 (քառասուն) միավորանոց համակարգով: Որակավորման քննությունը հավակնորդը հանձնած է համարվում քննական տոմսին պատասխանելուց առնվազն 24 (քսանչորս) միավոր ստանալու դեպքում, և եթե յուրաքանչյուր բաղադրիչի (խնդրի) համար հավակնորդը ստացել է առնվազն 12 (տասներկու) միավոր:

 Քննության ժամանակ հավակնորդին տրամադրվում է դիմակ, քննության համար անհրաժեշտ պարագաներ, խմելու ջուր, ինչպես նաև ապահովվում է հավակնորդների միջև սոցիալական հեռավորությունը:

 Ռազմական դրության հետ կապված մարտական գործողություններին մասնակցող հավակնորդների բացակայությունը համարվում է հարգելի և Որակավորման հանձնաժողովը հավակնորդի ներկայանալու դեպքում ողջամիտ ժամկետում նրա համար կազմակերպելու և անցկացնելու է որակավորման քննություն:Բեռնել

Վերադառնալ