ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՎԱՐՏՎԵՑ

06.03.2021 18:35

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՎԱՐՏՎԵՑ

Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահը հայտարարել է քվեարկության ավարտի մասին:

Հաշվիչ հանձնաժողովը քվեարկության սենյակում գտնվող ընտրողներին քվեարկելու հնարավորություն է տվել, որից հետո Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահը փակել է   քվեատուփերի ճեղքերը:

Հաշվիչ հանձնաժողովի նիստում ամփոփվելու  են քվեարկության արդյունքները:

Գաղտնի քվեարկության արդյունքների ամփոփումն իրականացվում է դրա համար առանձնացված սենյակում:

Հանձնաժողովը քվեարկության արդյունքների ամփոփմանը զուգահեռ, նախքան քվեատուփ բացելը, կազմում է արձանագրություն (թիվ 1), որում նշվում է` 1) չօգտագործված քվեաթերթիկների թիվը, անօգտագործելի դարձնելով չօգտագործված քվեաթերթիկները` անկյունը կտրելու միջոցով. 2) ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցողների ընդհանուր թիվը (ցուցակային թիվ). 3) ըստ ցուցակի ստորագրությունների քվեաթերթիկ ստացածների թիվը:

Թիվ 1 արձանագրությունը կազմելուց հետո Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահը բացելու է համապատասխան քվեատուփը, քվեատուփից հանելու  է մեկական քվեաթերթիկ, հայտարարելու  է քվեարկության արդյունքը՝ փոխանցելով հաշվիչ հանձնաժողովի անդամներին՝ տեսակավորելու համար: Քվեաթերթիկները տեսակավորելուց հետո դրանք հաշվարկվելու  են, իսկ արդյունքները` արձանագրվելու:

Հաշվիչ հանձնաժողովը կանոնադրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետում ամփոփելու  է ընտրությունների արդյունքները և ընդունում հետևյալ որոշումներից մեկը.

1) ՀՀ Փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամների ընտրվելու մասին.

 2) գործը նախապատրաստող անձանց ընտրվելու մասին. 

Քվեարկության արդյունքները կհրապարակվեն քվեաթերթիկների վերջնական հաշվարկից հետո:


01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01Բեռնել

Վերադառնալ