ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹ Է ՀԱՐՈՒՑՎԵԼ ՓԱՍՏԱԲԱՆ ԳԵՎՈՐԳ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՅՑԱԴԻՄՈՒՄԻ ՄԵՋ ՍԵՌԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՅՀՈՅԱՆՔ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

07.02.2014 14:32

ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹ Է ՀԱՐՈՒՑՎԵԼ ՓԱՍՏԱԲԱՆ ԳԵՎՈՐԳ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՅՑԱԴԻՄՈՒՄԻ ՄԵՋ ՍԵՌԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՅՀՈՅԱՆՔ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Փետրվարի 6-ին lurer.com Կայքը հրապարակել է հոդված ՙՍկանդալ հայկական դատաիրավական համակարգում. փաստաբանը դատավորին փորձել է պարտավորեցնել հայհոյանքով (ֆոտո. 16+)՚  տեղեկություն: Այսօր՝ փետրվարի 7-ին Երևանի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը դիմելով ՀՀ փաստաբանների պալատին տեղեկացրել է, որ 2014թ. հունվարի 21-ին դատարան է մուտքագրվել Էդուարդ, Աննա, Կարինե Սահակյանների լիազորված անձ՝ Գևորգ Սամվելի Հարությունյանի հայցադիմումը։ Հայցադիմումի չորրորդ էջում օգտագործվել է սեռական բնույթի հայհոյանք, իսկ հայցադիմումը ստորագրված է «Գ.Հարությունյանի» կողմից։

Հիմք ընդունելով լրատվական կայքի տեղեկատվությունը և Երևանի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի դիմումը ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը որոշում է կայացրել կարգապահական վարույթ հարուցել փաստաբան Գևորգ Սամվելի Հարությունյանի (արտոնագիր N1457) նկատմամբ հետևյալ պատճառաբանությամբ.

«Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 39-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` փաստաբանը  ենթակա է կարգապահական պատասխանատվության սույն օրենքի և փաստաբանի վարքագծի կանոնագրքի պահանջները խախտելու համար:

Նույն հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ կարգապահական վարույթ հարուցելու հիմքն  է  փաստաբանի արարքի մեջ սույն օրենքի կամ փաստաբանի վարքագծի կանոնագրքով նախատեսված պահանջների խախտման հատկանիշների առերևույթ առկայությունը:

ՀՀ փաստաբանների պալատի ընդհանուր ժողովի կողմից 11.02.2012թ. թիվ 1/4 որոշմամբ հաստատված Փաստաբանի վարքագծի կանոնագրքի (այսուհետ` Կանոնագիրք) համաձայն՝

2.2.1  Վստահության  վրա  հիմնված  հարաբերությունները  կարող  են  գործել միայն  այն  դեպքում,  եթե  փաստաբանի  հեղինակությունը,  ազնվությունը  և անձեռնմխելիությունը  կասկածի  տակ  չեն  առնվում։  Փաստաբանի  համար  այս ավանդական արժեքները մասնագիտական պարտավորություններ են։

2.2.2  Փաստաբանը  չպետք  է  կատարի  այնպիսի  գործողություններ,  որոնք կարող  են  կասկածի  տակ  դնել  նրա  հեղինակությունը,  ազնվությունը  և անձեռնմխելիությունը  (հակառակորդ  կողմի  առաջարկների  հանդեպ մատչելիություն):

2.2.3  Մասնագիտական,  հասարակական,  հրապարակախոսական  և  այլ բնագավառներում  իր  գործունեությամբ  փաստաբանը  պետք  է  նպաստի  փաստաբանի մասնագիտության  բովանդակության  և  հասարակական  կոչման  նկատմամբ հարգանքի ձևավորմանն ու ամրապնդմանը:

4.1. Փաստաբանը,  ով  ներկայանում  է  կամ  մասնակցում  է  գործին  դատարանի  կամ արբիտրաժային  տրիբունալի  առջև,  պետք  է  ենթարկվի  այդ  դատարանի  կամ տրիբունալի  կողմից  կիրառվող  վարվելակերպի  կանոններին,  այդ  թվում  հարգանքով վերաբերվել դատավորին և դատավարության մյուս մասնակիցներին։ Այդ կանոններին ենթարկվելու  պարտականությունը  չի  սահմանափակում  փաստաբանի`  դատավորի կամ  արբիտրի  գործողությունների  դեմ  առարկելու  կամ  այլ  դատավարական իրավունքներից  օգտվելու  հնարավորությունը:  Փաստաբանը  դատարանի  հանդեպ ճշգրիտ  հարգանք  և  համակրանք  դրսևորելու  հետ  միաժամանակ  պետք  է  իր վստահորդի  շահերը  պաշտպանի  անկաշկանդ  և  անվախ`  հաշվի  չառնելով  իր անձնական  շահերը  կամ  ցանկացած  հետևանքները,  որոնք  կպատահեն  իր  կամ ցանկացած այլ անձի հետ։

Հարկ է արձանագրել, որ փաստաբանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելն ինքնին չի նշանակում, որ փաստաբանը թույլ է տվել կարգապահական խախտում և այդ հարցի վերջնական պատասխանը կարող է տրվել միայն կարգապահական վարույթի իրականացման արդյունքում` Պալատի խորհրդի համապատասխան որոշմամբ:

Բեռնել որոշումըԱռաջարկվող նորություններ


Բեռնել

Վերադառնալ