ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 13.01.2014Թ «2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՐԸ, ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՍԿԻԶԲԸ, ԱՎԱՐՏԸ, ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՍԿԻԶԲԸ, ԱՎԱՐՏԸ ԵՎ ՎԱՅՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» N03 ՈՐՈՇՈՒՄԸ

19.01.2014 16:47
OTHER_DECISIONS