ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔ

PAYMENT SYSTEMS

ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՈՐԾ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԸ02.03.2021TRAINING COURSE
26.02.202106.03.2021 ON THE DAY OF PRINTING THE BALLOTS AND LISTS ON THE AGENDA OF THE GENERAL ASSEMBLY
ՀՀ Փաստաբանների պալատի հաշվիչ հանձնաժողովի (այսուհետ' Հաշվիչ հանձնաժողով) 26.02.2021թ նիստին ընդունվել են համապատասխան որոշումներ և հաստատվել են 06.03.2021թ ընդհանուր ժողովի օրակարգային հարցերով քվ...
26.02.2021TRAINING COURSE