ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 07.12.2013Թ «ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ՄԱՍԻՆ» N 01 ՈՐՈՇՈՒՄԸ

11.12.2013 15:40

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի 2014 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության քննությանը մասնակցելու դիմում են ներկայացրել 167 դիմորդ, որոնցից՝

1. չի թույլատրվել մասնակցել քննությանը՝ 1 դիմորդի,
2. փաստաթղթերը հետ են վերցրել՝ 3 դիմորդ,
3. քննությանը մասնակցելու իրավունք են ստացել՝ 163 դիմորդ։

Ի լրումն վերոնշյալի՝ հավելենք, որ քննությանը մասնակցելու իրավունք ստացած 163 դիմորդներից 11 դիմորդի պայմանով է թույլատրվել մասնակցելու քննությանը՝ համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանական դպրոց» հիմնադրամի ընդունելության քննության կազմակերպման և հանձնման կարգի (այսուհետև՝ Կարգ) 32-րդ կետի։
Կարգի 35-րդ կետի համաձայն՝ քննությանը չթույլատրված, ինչպես նաև քննությանը պայմանով թույլատրված դիմորդների ծանուցումը կատարվել է փոստով' հետադարձ ծանուցմամբ։

OTHER_DECISIONS