ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ «ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԸ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՈՐԾ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՄԻՋԵՎ ԲԱՇԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» 31.10.2017թ․ թիվ 21/7-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

31.10.2017 19:24

The content is available only in Armenian version of the website.

KEYWORDS

ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ «ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԸ ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ԲԱՇԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» 31.10.2017թ․ թիվ 21/8-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
OTHER_DECISIONS