ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Օրենսգրքերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու նախագծեր

05.12.2012 12:18

Հարգելի Փաստաբաններ

Ձեր քննարկմանն է ներկայացվում "ՀՀ Դատական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին", "ՀՀ Քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին", "ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" և "ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ օրենքների նախագծերը, ինչպես նաև այդ նախագծերի կապակցությամբ հիմնավորումը: 

Բեռնել "ՀՀ Դատական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ օրենքի նախագիծը:
Բեռնել "ՀՀ Քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ օրենքի նախագիծը:
Բեռնել "ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ օրենքի նախագիծը:
Բեռնել "ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ օրենքի նախագիծը:
Բեռնել հիմնավորումը

Խնդրում ենք Ձեր առարկությունները և առաջարկությունները ներկայացնել մեկնաբանությունների ձևով կամ ներկայացնել դրանք ՀՀ Փաստաբանների պալատ: 

ՀՀ Փաստաբանների պալատ 

OTHER_DECISIONS